Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Za spáchanie trestného činu budú trestané už aj právnické osoby.

Dňa 1. júla 2016 vstúpil do účinnosti zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Právnu normu schválil parlament ešte 13. novembra 2015.

 

Zákon prináša katalóg trestných činov, za spáchanie ktorých má firma pykať. Postihy budú za daňové trestné činy, obchodovanie s drogami, ľuďmi, sexuálne násilie, legalizácia príjmu z trestnej činnosti, neoprávnený zásah do počítačového systému a neoprávnené zachytávanie počítačových údajov, neoprávnené zamestnávanie, poškodzovanie finančných záujmov EÚ, falšovanie peňazí, všeobecné ohrozenie, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, ako aj prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, prevádzačstvo, trestné činy úžery, poškodzovanie spotrebiteľa, nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi a iné.

Zákon prináša rôzne tresty od zrušenia firmy cez peňažné pokuty, prepadnutie majetku, zákaz prijímať pomoc a podporu z eurofondov, či zákaz účasti na verejnom obstarávaní. Avšak "vylúčenie trestnej zodpovednosti právnických osôb sa týka najmä štátu a jeho orgánov, ako aj iných štátov či medzinárodných organizácií, čo zodpovedá aj medzinárodným záväzkom SR." uvádza sa v zákone. Trestnú zodpovednosť však bude možné vyvodiť voči organizáciám s majetkovou účasťou štátu alebo samosprávam.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre