Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

UD 2014 v Bratislave: hostia druhej diskusie

Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí už druhej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už zajtra, teda 15. októbra, v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského na tému: „Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov.“

Hosťami druhej diskusie budú:

MUDr. Rudolf Zajac je absolventom lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 1975 začal pracovať na Urologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Bratislave. Neskôr sa venoval invazívnej rádiodiagnostike urologických ochorení a počítačom asistovanej obrazovej analýze digitálnych obrazov. V rokoch 1990 – 2002 pracoval v komerčnej sfére. V roku 2002 sa stal ministrom zdravotníctva a v tejto funkcii pôsobil až do roku 2006. Je členom viacerých odborných spoločností a spoluautorom portálu reformazdravotnictva.sk. V súčasnosti pôsobí v konzultačnej a obchodnej firme Health Direct s.r.o.
 

Zuzana Dančíková je absolventkou Masarykovej univerzity v Brne (2011) v odbore hospodárska politika a medzinárodné vzťahy. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt na Hendrix College v USA a stáže v US Commercial Service v Bratislave, GTZ Namíbia a v INEKU, v ktorom našla uplatnenie aj po skončení školy. Pôsobila aj ako členka Dozornej rady Študentského pôžičkového fondu. V súčasnosti pôsobí ako projektová koordinátorka v Transparency International Slovensko.
 

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. K problematike zriedkavých chorôb sa dostala vďaka pôsobeniu v Komisii pre lieky na zriedkavé choroby (COMP) v Európskej liekovej agentúre (EMA). V súčasnosti je členkou Európskeho výboru pre zriedkavé choroby a zároveň je odborným garantom Slovenskej Aliancie pre zriedkavé choroby a podpredsedníčkou správnej rady DebRA SR. Tiež spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR. V rámci Pracovnej skupiny pre zriedkavé choroby MZ participovala pri tvorbe Národnej stratégie starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami (Uznesenie č. 578/2012).

 

MUDr. Marián Faktor pôsobí ako konzultant pre vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v poisťovni Dôvera.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre