Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

UD 2016 - Milosrdnú lož nahradila milosrdná pravda

Komora pre medicínske právo – Medius usporiadala už po piaty krát ďalšiu zo série odborných diskusií Universitatis Disputationes. Témou bola tento krát tzv. „milosrdná lož.“ Odborníci z oblasti medicíny, psychológie, práva a bioetiky sa so študentmi aj širokou verejnosťou podelili so svojimi skúsenosťami, či je dobrý úmysel lekára ospravedlňujúcim dôvodom na zatajenie informácií o zdravotnom stave pacienta. Svojimi podnetmi do diskusie prispel doc. MUDr. Igor Andrašina (onkológ), MUDr. Peter Bician (detský onkológ), PhDr. Peter Zeľo (psychológ), JUDr. Dušan Podolský (právnik) a BeLic. Pavla Bicianová (bioetička).

Milosrdná lož sa vytráca

Všetci diskutéri za zhodli na tom, že podstata milosrdnej lži sa v súčasnosti z praxe vytráca.

„Milosrdnú lož môžeme chápať ako lož, ktorá by mala ochrániť pacienta pred krutou pravdou. Dnes používame informovaný súhlas pacienta, nemôžeme preto neoznámiť pacientovi dôležité informácie,“ vysvetlil Andrašina.

„Volím skôr milosrdnú pravdu. Snažím sa vcítiť do situácie pacienta tak, aby mu pravda o jeho stave neuškodila,“ doplnil Bician.

Detský onkológ tiež zdôraznil rozdiely pri oznamovaní diagnózy rodičom malých pacientov.

„Stalo sa, že ma opakovane žiadali, aby sme tú milosrdnú lož voči ich deťom použili. Vtedy sa im snažím vysvetliť, že ak ich dieťa vie prečítať, na akom oddelení sa nachádza, ak vidí, že deti okolo napríklad nemajú vlasy, tak sa dozvie o svojej chorobe, no môže sa tak stať iným neprimeraným alebo krutým spôsobom.“

 

Rozsah informácií zváži lekár

Z právneho hľadiska môže lekár v niektorých prípadoch neposkytnúť všetky informácie pacientovi.

„Ak poskytnutie informácie bude mať dopad na ďalší priebeh liečby, v tomto prípade je na zvážení lekára, v akom rozsahu bude informovať pacienta,“ vysvetlil Dušan Podolský.

Bioetické hľadisko vylučuje akékoľvek klamstvo voči pacientovi. Pavla Bicianová vysvetlila, že takáto lož je považovaná za páchanie násilia na pacientoch, ktorí si nemôžu zariadiť život na základe pravdivých informácií.

„Pravda akokoľvek podaná, najlepšie milosrdná, človeka oslobodzuje,“ dodala Bicianová.

 

„Je katastrofálne oznámiť rodičom, že ich dieťa zomrie“

Účastníkov diskusie zaujímalo aj to, či sa diskutéri ocitli počas svojej praxe s hraničnou situáciou, kedy milosrdnú lož museli použiť. Igor Andrašina prezradil, že v situáciách, kedy ide o pacienta vo vyššom veku, ktorý má mnoho iných diagnóz a nevníma vážnosť svojho ochorenia, komunikuje viac s jeho rodinou.

Na druhej strane, ani pre lekárov nie je jednoduché oboznámiť pacienta o vážnosti jeho zdravotného stavu.

„Zo začiatku som reagoval úplne inak, ako dnes. Je naozaj katastrofálne oznámiť rodičom, že ich dieťa zomrie. Pomáha mi napríklad viera v Boha, ale aj moja rodina,“ prezradil detský onkológ.

 

Komunikácia sa zlepšila

Psychológ Peter Zeľo si myslí, že by mal existovať jednotný systém, ktorý by učil mladých lekárov komunikovať s pacientmi a oboznamovať ich s takýmito informáciami.

„Myslím si, že za tých 30 rokov, čo sa pohybujem v medicínskej oblasti sa komunikácia medzi lekármi a pacientmi výrazne zlepšila. Lekári viac komunikujú, pacienti tiež a milosrdná lož sa dnes mení na milosrdnú pravdu,“ zhrnul Zeľo.

Aj napriek tomu, že milosrdnú lož používa v bežnom živote každý z nás, vo vzťahu lekár – pacient je to len falošný súcit a únik pred pravdou. Podľa bioetičky Pavly Bicianovej by najvyšším dobrom malo byť predovšetkým blaho pacienta.

 

Autorkou textu je Anna Činčárová.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre