Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 – POVINNÉ OČKOVANIE (1. KOLO DISKUSII)

Je nám veľkou cťou, pozvať Vás na prvé diskusné kolo z tohtoročného cyklu štyroch interaktívnych odborných diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 o 15.30 na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Kováčskej ulici č. 30 v miestnosti č. P13.

Tento projekt, ktorý organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS, je určený najmä pre študentov, akademikov, odborníkov z praxe a pre všetkých, ktorým je blízka téma práva, medicíny, farmácie, filozofie či etiky. Ťažiskovou témou prvého kola bude multidisciplinárna problematika: „Povinné očkovania – balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta“.  Príďte si vychutnať výnimočnú akademickú atmosféru v spojení s účasťou osobností z praxe, vypočuť si odborné názory pochádzajúce z rôznych uhlov pohľadu a v neposlednom rade aj aktívne participovať a prispieť do pléna myšlienok s vlastným názorom.

 

Každý s diskutérov ponúkne odborný pohľad do širokého spektra pertraktovaných otázok súvisiacich s očkovaním, ako napr. Čo je to očkovanie? Čo vedie štát k stanoveniu povinnosti podrobiť sa očkovaniu? Aká je právna úprava tejto problematiky? Aké sú zdravotné benefity očkovania? Kto zodpovedá za čo? Aké sú povinnosti všeobecných lekárov a aké sú povinnosti rodičov? Akú úlohu má v procese očkovania Úrad verejného zdravotníctva SR? Je možné sankcionovať tých, ktorí nesplnili povinnosti stanovené právnymi predpismi?

 

Prvé kolo projektu UNIVERSITATIS DIPUTATUIONE 2013 slávnostne otvorí rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  Diskusie sa zúčastnia odborníci disponujúci dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti medzi ktorých nepochybne patrí MUDr. Ingrid Urbančíková MPH, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Ďalším diskutérom bude Ing. Marán Fillo, občiansky aktivista a zakladateľ portálu slobodavockovani.sk. Pohľad z odlišnej perspektívy prinesie Mgr. Adriana Jesenková, PhD., odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny a sociálnu etiku. Štvrtým diskutérom, ktorý priblíži účastníkom právne východiská rozoberaných tém,bude JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát a partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, s.r.o., špecializujúci sa na problematiku medicínskeho práva, ktoré zároveň aj vyučuje na Právnickej fakulte UPJŠ

 

Neoddeliteľnou súčasťou podujatia UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013  je jeho interaktivita, preto veríme, že sa do univerzitnej dišputy aktívne zapojíte aj Vy zaujímavými a podnetnými postrehmi či otázkami k danej téme.

 

Záštitu nad celým projektom prevzal primátor Košíc MUDr. Richard Raši, MPH. Odbornými partnermi sú Právnická fakulta a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a rovnako aj Univerzitná Nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach.

 

Miesto konania: miestnosť P13 na Právnickej fakulte UPJŠ, Kováčska 30, Košice

Dátum: 16.októbra 2013 (streda)

Čas: 15.30

Vstup voľný, tešíme sa na Vašu účasť!


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre