Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Veľká novela zákona o poskytovateľoch

Rozsiahly návrh zákona sa týka viacerých osôb pracujúcich v oblasti zdravotníctva.

Zaraďuje zabezpečovanie záchrannej zdravotnej služby zdravotnícke povolania, upravuje obchodné mená s názvom „fakultná´nemocnica“ alebo „univerzitná nemocnica“ , a mnohé ďalšie.


zubný asistent ako zdravotnícky pracovník: povinnosti zubného asistenta sa takto viažu na etický kódex, ktorý spočíva na profesionálnej starostlivosti , povinnosti zachovávať život pričom plní svoje povinnosti aj počas mimoriadnych udalostí - v situáciách verejného ohrozenia.


Povinnosti žiadateľa o vydanie povolenia na poskytovanie rýchlej zdravotnej starostlivosti by podľa nového znenia mali obsahovať okrem súčasných aj 1. doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 2. projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby


Povolenie na vykonávania záchrannej zdravotnej služby sa ďalej predlžuje zo 4 na 6 rokov.


Záchranári sa v prípade schválenia dočkajú zriadenia samostatnej stavovskej organizácie (komory) . Problémy aplikačnej praxe ukázali, že pre zdravotníckych záchranárov je úprava nevyhnutná vzhľadom na plnenie povinností sústavného vzdelávania a jeho hodnotenia.


úprava obchodného mena: Precizujú sa ustanovenia označenia univerzitnej a fakultnej nemocnice pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice a upravuje sa zákaz inej osobe používať vo svojom názve alebo obchodnom mene slová univerzitná nemocnica a fakultná nemocnica.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre