Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Vláda odobrila novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Cieľom návrhu novely zákona je špecifikovanie účelu poskytovania viazaných finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotníctva na rezidentské štúdium, ktoré je určené na doplnenie špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok.

Vláda v piatok odobrila návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Podľa dôvodovej správy cieľom návrhu novely zákona je špecifikovanie účelu poskytovania viazaných finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotníctva na rezidentské štúdium, ktoré je určené na doplnenie špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok.
 

Novela stanovuje povinnosť ministerstvu zdravotníctva prostredníctvom webového sídla zverejňovať informácie o špecializačných odboroch rezidentského štúdia a samosprávnych krajoch, v ktorých sa po skončení rezidentského štúdia dobrovoľne zaväzuje rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť. "Súčasná platná právna úprava navodzovala dojem, že súčasťou finančných prostriedkov, ktoré mali byť vrátené pri porušení zákonných podmienok, mala byť aj náhrada mzdy za absolvovanú praktickú časť štúdia rezidenta u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti(náhrada mzdy), čo nebolo zámerom zákonodarcu," objasnilo ministerstvo. Rezort pristúpil k prehodnoteniu a zvýšeniu motivácie vstupu lekárov do rezidentského štúdia znížením sumy, ktorú mali rezidenti vrátiť, zníženú o náhradu mzdy.
 

Právna úprava tiež mení názov zdravotníckeho povolania "asistent výživy“ na "nutričný terapeut“, ktorý lepšie vystihuje výkon pracovných činností zdravotníckeho pracovníka. Ministerstvo k zmene pristupuje na základe požiadaviek aplikačnej praxe. "Uvedený názov je používaný aj v zahraničí," konštatuje rezort v dôvodovej správe.
 

Novela navrhuje aj novú povinnosť pre poskytovateľov zubnolekárskej zdravotnej starostlivostivo vzťahu k účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a rady. Zubní lekári od 1. júla 2018 nesmú používať zubný amalgám na ošetrenie mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien, okrem prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb pacienta," píše sa v materiáli. Od 1. januára budúceho roka budú môcť zubní lekári používať zubný amalgám len vo forme kapsúl s vopred určenou dávkou. Používanie samostatne balenej ortuti zubnými lekármi sa zakazuje.
 

Od začiatku budúceho roka poskytovatelia špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti, ktorí používajú zubný amalgám alebo odstraňujú amalgámové výplne alebo zuby obsahujúce takéto výplne majú zabezpečiť, aby ich zdravotnícke zariadenia boli vybavené odlučovačmi amalgámu na zachytávanie a zber amalgámových častíc vrátane tých v použitej vode. Taktiež majú zabezpečiť, aby sprevádzkované odlučovače poskytovali úroveň zachytávania najmenej 95 % amalgámových častíc.

 

zdroj: SITA


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre