Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

Workshopy

Komora pre medicínske právo - MEDIUS organizuje Právne Semináre Medius, zamerané na oblasť práv a povinností v rámci medicínskeho práva. Semináre sú určené rôznych skupinám, záleží na téme konkrétneho, vo všeobecnosti sú určené advokátom, nemocničným právnikom, manažmentu nemocníc, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zdravotníckym pracovníkom, ale aj pacientom a pacientskym organizáciám.

Semináre Komora organizuje na pravidelnej báze pre užší okruh ľudí, čím sa má dosiahnuť individuálnejší prístup a prehĺbiť diskusia.

Srdečne Vás pozývame na náš Právny Seminár Medius. Aktuálne informácie o najbližšom, sa dozviete v sekcii aktuality, ale aj na stránke www.pravo-medicina.sk a na našom facebooku.


pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes