Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

O komore

Zóna pre členov

Nová registrácia

Dokumenty Komory

2% z dane pre komoru

V prípade záujmu o podporu nám môžete venovať svoje 2% z dane.

 

FYZICKÉ OSOBY


 

 

Poznámka:

2 (3) % z dane môže poukázať fyzická osoba - daňovník SR.

 

Kto je daňovník? Daňovník je fyzická osoba, ktorá má príjmy:

a/ zo závislej činnosti a funkčných požitkov - zamestnanec,
b/ zo živnosti - samostatne zárobkovo činná osoba,
c/ z podnikania vykonávaného na základe iného ako živnostenského oprávnenie podľa osobitných predpisov (napr. komerční právnici, veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia a pod.),
d/ z inej zárobkovej činnosti (napr. z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vrátane práv príbuzných autorskému právu - znalci, tlmočníci, novinári, umelci a pod.),
e/ z príjmov z kapitálového majetku, z prenájmu a ostatných príjmov.

 

Kto môže poukázať 2 % z dane?

Dve percentá z dane môže poukázať fyzická osoba - daňovník z daňovej povinnosti za rok 2017. Výška 2 % z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3 €. Daňovník svoje 2 (3) % z dane poukáže formou vyhlásenia, poprípade priamo v daňovom priznaní, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi vedenom v Zozname prijímateľov 2 % na daný rok.

 

Kto môže poukázať 3 % z dane?

3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, prip. organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracoval.

 

Upozornenie:

 

 

PRÁVNICKÉ OSOBY


 

1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2018. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.


 

POZOR:


 

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.


 

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Dokumenty na stiahnutie

ZIP   DPPO
ZIP   DPFOA
ZIP   DPFOB

« späť na Dokumenty Komory »
Poslanie | Základné informácie | Organizačná štruktúra | Dokumenty Komory | Kto môže byť členom | Prečo byť členom (výhody) | Podmienky členstva | Zoznam členovRegistrácia nového člena