Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

O komore

Zóna pre členov

Nová registrácia

Podmienky členstva

 

Členom sa môže stať akákoľvek právnická osoba alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá:


Registračný formulár

Obsahuje základné údaje potrebné k zapísaniu člena do databázy členov Komory. Na základe týchto údajov generuje systém certifikát o členstve, ako aj ďalšie potvrdenia (napr. potvrdenie o absolvovaní vzdelávania). Člen vyplnením registračného formulára udeľuje Komore súhlas na spracovanie svojich osobných údajov (fyzická osoba). Základné údaje v rozsahu mena, priezviska člena a mesta v ktorom člen uviedol svoj pobyt sa zverejňujú na portáli Komory v zozname členov. Takto si môžu iné osoby overiť, či členstvo danej osoby v Komore existuje/stále trvá. Zverejnenie týchto údajov môže člen pri vypĺňaní formuláru odmietnuť. Uvedené nastavenie (zverejnenie/nezverejnenie) si člen môže samostatne aj dodatočne zmeniť vo svojom profile na portáli.  


Člen – právnická osoba v registračnom formulári určuje na koľko osôb deleguje svoje členské oprávnenia. Pri každej osobe vyplňuje aj jej osobné údaje (podrobnosti vo formulári).
 Členské

O výške členského rozhoduje štatutárny orgán Komory (výkonný riaditeľ). Členské sa schvaľuje na obdobie jedného kalendárneho roku.
Členské na rok 2014 je stanovené na  40 EUR:


Členské je možné zaplatiť dvoma spôsobmi, ktoré si člen vyberie na konci registračného formulára:

 Trvanie členstva

Členstvo vzniká zaplatením celého členského a trvá 365 dní, ktoré sa počítajú:


Mailové notifikácie týkajúce sa členstva
Komora informuje člena prostredníctvom mailovej notifikácie o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú jeho členstva:


Mailové notifikácie sú zasielané na mailovú adresu/adresy (v prípade viacerých osôb u právnickej osoby), ktoré člen zadal pri vyplňovaní registračného formulára.

 Poslanie | Základné informácie | Organizačná štruktúra | Dokumenty Komory | Kto môže byť členom | Prečo byť členom (výhody) | Podmienky členstva | Zoznam členovRegistrácia nového člena